STRONA NIE DZIAŁA?!

Użyj 3 niezależnych serwerów (Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
do potwierdzenia, czy Twoja strona naprawdę nie działa.

Czy https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER działa?

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER TWOJA STRONA DZIAŁA
Polska
Olsztyn
HTTP/1.Ο 2ΟΟ OK
Wrocław
HTTP/1.Ο 2ΟΟ OK
Warszawa
HTTP/1.Ο 2ΟΟ OK
Test wykonany 2022-11-22 16:39:30
Odśwież

Czy https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER działa?

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego (XAdES) - Portal gov.pl
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Monitoruj dostępność i prawidłowe funkcjonowanie swojej strony, sklepu internetowego, aplikacji webowej.

Sprawdź inną stronę

Poprzednie testy

2022-11-22 11:40:53
DZIAŁA
2022-11-22 11:14:53
NIE DZIAŁA
2022-11-22 11:13:04
NIE DZIAŁA
2022-11-22 10:36:36
NIE DZIAŁA
2022-11-22 07:55:42
NIE DZIAŁA
2022-11-22 07:33:56
NIE DZIAŁA
2023-11-25 02:37:28
DZIAŁA
2022-11-21 15:47:02
NIE DZIAŁA
2022-11-21 13:28:38
DZIAŁA
2022-11-21 13:27:25
DZIAŁA