STRONA NIE DZIAŁA?!

Użyj 3 niezależnych serwerów (Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
do potwierdzenia, czy Twoja strona naprawdę nie działa.

Czy https://www.ortograf.pl działa?

https://www.ortograf.pl TWOJA STRONA DZIAŁA
Polska
Olsztyn
HTTP/1.1 2ΟΟ OK
Wrocław
HTTP/1.1 2ΟΟ OK
Warszawa
HTTP/1.1 2ΟΟ OK
Test wykonany 2024-07-09 13:45:39
Odśwież

Czy https://www.ortograf.pl działa?

Ortograf.pl • sprawdzanie pisowni, błędy ortograficzne i interpunkcyjne online, korekta tekstu
https://www.ortograf.pl
Ortograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.

Monitoruj dostępność i prawidłowe funkcjonowanie swojej strony, sklepu internetowego, aplikacji webowej.

Sprawdź inną stronę

Poprzednie testy

2024-07-09 10:14:11
DZIAŁA
2024-07-09 09:46:00
NIE DZIAŁA
2024-07-09 01:00:11
NIE DZIAŁA
2024-07-08 20:48:10
NIE DZIAŁA
2024-07-08 19:22:32
NIE DZIAŁA
2024-07-08 19:21:51
NIE DZIAŁA
2024-07-08 19:19:59
DZIAŁA
2024-07-08 19:19:40
NIE DZIAŁA
2024-07-08 19:19:58
DZIAŁA
2024-07-17 00:34:11
DZIAŁA