STRONA NIE DZIAŁA?!

Użyj 3 niezależnych serwerów (Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
do potwierdzenia, czy Twoja strona naprawdę nie działa.

Czy http://freedisc.pl działa?

http://freedisc.pl TWOJA STRONA NIE DZIAŁA
Polska
Olsztyn
HTTP/1.1 4Ο4 Nοt Fοund
Wrocław
HTTP/1.1 4Ο4 Nοt Fοund
Warszawa
HTTP/1.1 41Ο Gοne
Test wykonany 2024-07-12 02:52:56
Odśwież

Czy http://freedisc.pl działa?

http://freedisc.pl

Monitoruj dostępność i prawidłowe funkcjonowanie swojej strony, sklepu internetowego, aplikacji webowej.

Sprawdź inną stronę

Poprzednie testy

2024-07-11 20:40:52
NIE DZIAŁA
2024-07-11 13:10:21
DZIAŁA
2024-07-11 12:36:41
NIE DZIAŁA
2024-07-11 12:32:11
NIE DZIAŁA
2024-07-11 10:49:06
DZIAŁA
2024-07-10 12:40:28
NIE DZIAŁA
2024-07-09 18:25:37
NIE DZIAŁA
2024-07-09 18:24:33
NIE DZIAŁA
2024-07-09 18:23:55
NIE DZIAŁA
2024-07-09 13:45:39
DZIAŁA